نتیجه داوری مقالات در کمتر از 48 ساعت
1397/10/10

به اطلاع پژوهشگران عزیز میرساند با توجه به نزدیک شدن به تاریخ برگزاری همایش، لطفا در اسرع وقت نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز هزینه ها اقدام نمایید تا در ترافیک روزهای پایانی دچار مشکل نشوید.

 

نتیجه داوری مقالات شما در کمتر از 48 ساعت در پنل داوری شما نمایش داده میشود.