قابل توجه پژوهشگران محترم
1397/10/15

قابل توجه ثبت نام کنندگان در همایش: 

 


1-  فقط امکان ثبت نام غیرحضوری وجود دارد. آدرس محل برگزاری از طریق ایمیل و پیامک ارسال خواهدشد.

2- تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز هزینه ها را در اسرع وقت انجام دهید تا در ساعات پایانی دچار مشکل نشوید.

3- تمامی اطلاعات خواسته شده را دقیق وارد کنید و از صحیح بودن آدرس پستی اطمینان پیدا کنید.

4- تاریخ های مشخص شده تمدید نخواهد شد.