تمدید مهلت ارسال مقالات/تاریخ برگزاری 1 بهمن ماه 1397
1397/10/17

پژوهشگران، دانشجویان و اساتید گرامی

 

احتراما به استحضار میرساند، پیرو درخواست های مکرر شما عزیزان و همچنین اخذ مجوز برگزاری همایش بصورت بین المللی، تاریخ برگزاری و پذیرش مقالات با مصوبه شورای سیاستگذاری همایش، تمدید شد.

 

بر اساس مصوبه این جلسه:

 

آخرین مهلت ارسال مقالات: یکشنبه / 30 دیماه 1397

 

آخرین مهلت ثبت نام و واریز هزینه ها: یکشنبه / 30 دیماه 1397

 

برگزاری همایش: دوشنبه / 1 بهمن ماه 1397

 

خواهد بود.

لطفا مراحل ثبت نام اولیه، ارسال مقاله و تکمیل فرآیند ثبت نام را تا تاریخ معین شده قطعی نمایید. تاریخ های فوق در هیچ صورتی تغییر نخواهد کرد.