صدور گواهی موقت مقالات همایش
1397/10/17

پژوهشگرانی که نیاز به گواهی موقت دارند، درخواست خود را از طریق تلگرام برای دبیرخانه همایش  09050244532  ارسال نمایند تا در اسرع وقت گواهی موقت صادر شد.

 

لازم به توضیح است که گواهی موقت برای مقالاتی که ثبت نام خود را تکمیل و هزینه را واریز کرده باشند، صادر خواهد شد.

ارسال فیش واریزی الزامیست.