نکات مهم
1397/10/23

شرکت کنندگان همایش به نکات ذیل توجه فرمائید:

1) ثبت نام حضوری تکمیل شده و شما می بایست ثبت نام غیرحضوری انجام دهید. گواهینامه شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری تفاوتی ندارد.

2) فرآیند ثبت نام و واریز هزینه خود را سریعتر انجام دهید تا درروزهای پایانی بدلیل ترافیک سایت دچار مشکل نشوید.

3) از صحیح بودن آدرس پستی، کدپستی و شماره تماس ثبت شده در سایت، مطمئن باشید.

4) مقالات خود را بر اساس فرمت قرارداده شده در سایت تنظیم و ارسال کنید.

5) در صورت نیاز به گواهی زودهنگام، درخواست و کد مقاله خود را از طریق تلگرام برای دبیرخانه ارسال کنید و پس از پذیرش نهایی مقاله، نسبت به واریز هزینه خود اقدام کرده و فیش را در پنل کاربری خود ثبت کنید تا گواهی موقت از طریق تلگرام برای شما ارسال شود. (صدور گواهی موقت کمتر از 3 روز اداری انجام میشود)