ارسال بسته های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری
1397/11/10

پژوهشگران، اساتید و دانشجویان عزیز و گرامی:

 

 

 

مرسوله های پستی شرکت کنندگان غیرحضوری همایش، امروز چهارشنبه 10 بهمن ماه 1397 تحویل شرکت پست شده و بصورت پست پیشتاز ارسال شده است.

 

با توجه به بعد مسافت مقاصد مختلف از شهر مشهد، از فردا پنجشنبه تا یکشنبه منتظر مرسوله های پستی خود باشید.

 

در صورتی که تا پایان وقت اداری روز  یکشنبه 14 بهمن ماه، مرسوله پستی خود را دریافت نکردید با دبیرخانه جهت پیگیری مرسوله پستی خود تماس حاصل فرمائید.

 

 

در پایان شورای سیاستگذاری  و دبیرخانه همایش اعلام می دارند؛ در صورتیکه باعث رنجیده خاطر شدن و یا تاخیر در ارسال مرسوله های پستی شده، از شما عزیزان پوزش می طلبد.