قابل توجه پژوهشگران محترم
1398/03/08

قابل توجه ثبت نام کنندگان در همایش: 

 


1- فقط امکان ثبت نام غیرحضوری وجود دارد. آدرس محل برگزاری از طریق ایمیل و پیامک ارسال خواهدشد. گواهینامه برای ثبت نام کنندگان حضوری و غیرحضوری یکسان است.

2- تکمیل فرآیند ثبت نام و واریز هزینه ها را در اسرع وقت انجام دهید تا در ساعات پایانی دچار مشکل نشوید.

3- تمامی اطلاعات خواسته شده را دقیق وارد کنید و از صحیح بودن آدرس پستی اطمینان پیدا کنید.

4- امکان پرداخت از درگاه اینترنتی سایت وجود ندارد. لطفا از سایر روش ها تلاش نمایید.