انتشار مقالات همایش در پایگاه سیویلیکا
1398/04/07

پژوهشگران محترم:

 

مقالات پذیرفته در این همایش که مراحل ثبت نام ا تکمیل و هزینه ها را پرداخت کرده باشند، در پایگاه سیویلیکا (بزرگترین و غنی ترین بانک مقالات کشور) منتشر و در دسترس عموم قرار خواهند گرفت.