ارسال و دریافت مرسوله های پستی پژوهشگران
1398/04/29

شورای سیاستگذاری همایش ضمن تشکر و قدردانی از همراهی تمامی پژوهشگران و محققان عزیز در برگزاری این همایش، اعلام می دارد که تمامی مرسوله های پستی پژوهشگران غیرحضوری روز چهارشنبه مورخ 19 تیرماه 1398 تحویل اداره پست شده و بصورت پست پیشتاز ارسال گردیده است.

 

تعداد اندک مرسوله های جامانده  نیز تا چند روز آینده ارسال خواهد شد.

 

پژوهشگران عزیزی که در این دوره و دوره قبل همایش شرکت کرده اند، در صورت مشارکت در دوره بعدی تا 50 درصد تخفیف خواهند گرفت. طبق توافق اولیه دوره بعدی این همایش در دیماه 1398 برگزار خواهد شد.