صدور گواهی یکسان برای تمامی شرکت کنندگان حضوری و غیرحضوری
1399/10/16

 

پژوهشگران عزیز

 

با توجه به استقبال شما عزیزان از این همایش و محدود بودن ظرفیت سالن و

بعلت رعایت فاصله گزاری اجتماعی از بابت انتشار ویروس کووید 19

امکان ثبت نام حضوری و غیر  حضوری در همایشکاملا یکسان است.

 

لازم بذکر است گواهینامه مقالات برای افراد حضوری و غیر حضوری

تفاوتی نداشته و ارزش و اعتباری یکسان دارد.