محورهای همایش

 

پژوهشگران، اساتید، دانشجویان و کارمندان تحصیل کرده در رشته های ذیل می توانند مقالات خود را جهت داوری به دبیرخانه همایش از طریق همین سایت ارسال نمایند.

همچنین به افراد علاقمند گواهینامه افتخاری "عضویت در کمیته علمی" و "عضویت در کمیته داوری" نیز اعطا می شود.

 

1. مدیریت (کلیه گرایش ها)

 

2. حسابداری (کلیه گرایش ها)

 

3. حسابرسی (کلیه گرایش ها)

 

4. اقتصاد (کلیه گرایش ها)

 

5. بانکداری (کلیه گرایش ها)

 

6. اشتغال و کارآفرینی (کلیه گرایش ها)

 

7. کسب و کار (کلیه گرایش ها)

 

8. بازاریابی (کلیه گرایش ها)

 

9. ریاضی و آمار (کلیه گرایش ها)

 

 

10. و کلیه رشته های مرتبط